ที่ดินนครนายก องครักษ์ 158 ไร่ ตำบลศรีษะกระบือ ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตลาดต้นไม้รังสิตคลอง15

ที่ดินนครนายก องครักษ์ 158 ไร่ ตำบลศรีษะกระบือ ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตลาดต้นไม้รังสิตคลอง15

ที่ดินองครักษ์ ที่ดินนครนายก 158 ไร่ ตำบลศรีษะกระบือ ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตลาดต้นไม้รังสิตคลอง15

ที่ดินองครักษ์ ที่ดินนครนายก 158 ไร่ ตำบลศรีษะกระบือ ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตลาดต้นไม้รังสิตคลอง15
ที่ดิน 158 ไร่ เป็นที่นา มี 2 แปลงติดถนนทางหลวงซอย แปลงใหญ่หน้ากว้าง 223 เมตร ลึก 1040 เมตร
ตำบลศรีษะกระบือ ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตลาดต้นไม้รังสิตนครนายกคลอง15

ที่ดิน 158 ไร่
ราคา 87 ล้านบาท
*** ติดต่อ 089-6996654 ***