ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดินอยุธยา ที่ดินบางบาล 311 วา ใกล้วัดจุฬามณี ถนน 347 ถนนปทุมธานี บางปะหัน

ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดินอยุธยา ที่ดินบางบาล 311 วา ใกล้วัดจุฬามณี ถนน 347 ถนนปทุมธานี บางปะหัน

ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดินอยุธยา ที่ดินบางบาล 311 วา ใกล้วัดจุฬามณี ถนน 347 ถนนปทุมธานี บางปะหัน
ที่ดินถมแล้ว 311 วา หน้ากว้างติดแม่น้ำเจ้าพระยา 25 เมตร หน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 47-48 เมตร
ที่ดินอยุธยา ที่ดินบางบาล ตำบลบ้านกุ่ม ใกล้วัดจุฬามณี ถนน 347 ถนนปทุมธานี บางปะหัน

ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดินอยุธยา ที่ดินบางบาล 311 วา ใกล้วัดจุฬามณี ถนน 347 ถนนปทุมธานี บางปะหัน
ที่ดินถมแล้ว 311 วา หน้ากว้างติดแม่น้ำเจ้าพระยา 25 เมตร หน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 47-48 เมตร
ที่ดินอยุธยา ที่ดินบางบาล ตำบลบ้านกุ่ม ใกล้วัดจุฬามณี ถนน 347 ถนนปทุมธานี บางปะหัน

ที่ดินถมแล้ว 311 วา หน้ากว้างติดแม่น้ำเจ้าพระยา 25 เมตร หน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 47-48 เมตร
ราคา 8.5 ล้านบาท พิเศษ 8 ล้านบาท
*** ติดต่อ 089-6996654 ***