ที่ดินใกล้วัดไผ่โรงวัว 300 วา เข้าจากถนนทางหลวง 3422 สายลาดบัวหลวง อำเภอสองพี่น้อง ประมาณ 350 เมตร

ที่ดินใกล้วัดไผ่โรงวัว 300 วา เข้าจากถนนทางหลวง 3422 สายลาดบัวหลวง อำเภอสองพี่น้อง ประมาณ 350 เมตร

ที่ดิน 300 วา หน้ากว้างที่ดินติดถนนสาธารณประโยชน์ 16-17 เมตร ลึก 65-80 เมตร ใกล้มั่นคงพลาซ่า แม่น้ำท่าจีน
เข้าจากถนนทางหลวง 3422 สายลาดบัวหลวง อำเภอสองพี่น้อง ประมาณ 350 เมตร
หมายเหตุ : ที่อยู่ตามโฉนดอยู่ในตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน นครปฐม
ที่อยู่ตามพิกัด อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี